Adatvédelmi nyilatkozat és szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

Kedves Felhasználó!

Személyes adatainak védelme kiemelkedő fontossággal bír számunkra. Kérjük, tekintse át az alábbi adatkezelési tájékoztatót annak érdekében, hogy rövid és közérthető tájékoztatást kapjon arról, hogy a SENTIREE Hungary Kft személyes adatait miként gyűjti és kezeli.

SZEMÉLYES ADATOK

1. A hírlevél szolgáltatás igénybevétele során gyűjtött adatok

 • e-mail cím
  • az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása
  • az adatkezelés célja: a hírlevél kézbesítési címének meghatározása

A hírlevél szolgáltatásra történő regisztráció során megadott adatokat a SENTIREE Hungary kft. a regisztráció törléséig (leiratkozásig), illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A hírlevél szolgáltatás igénybevétele érdekében az e-mail címet a Felhasználó köteles megadni, annak megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) a hírlevél szolgáltatás nem vehető igénybe.

2. A weboldalon történő regisztráció és a vásárlás során gyűjtött adatok

 • név
  • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Web shopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
  • az adatkezelés célja: névre szóló levelek küldése a Felhasználó részére, a Felhasználó azonosítása, illetve a Web shopban történő rendelés esetén a termék címzettjének meghatározása.
 • e-mail cím
  • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Web shopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
  • az adatkezelés célja: a Felhasználó regisztrációs fiókjának kezelése; a Felhasználóval való kapcsolattartás a Web shopban történő rendelés esetén
 • telefonszám
  • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Web shopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
  • az adatkezelés célja: a Felhasználóval való kapcsolattartás, amennyiben a Felhasználó a Web shopban rendelést ad le
 • cím
  • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
  • az adatkezelés célja: a termék szállítási címének meghatározása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le
 • számlázási cím
  • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
  • az adatkezelés célja: a Webshopban történő rendelés esetén a kiállítandó számla tartalmának megállapítása.
 • szállítási cím
  • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
  • az adatkezelés célja: a Webshopban történő rendelés esetén a termék szállítási címének megállapítása, amennyiben az eltér a Felhasználó címétől.

A regisztráció során megadott adatokat a SENTIREE Hungary Kft. a regisztráció törléséig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. Amennyiben a Felhasználó a Web shopban rendelést ad le, az adatokat a SENTIREE Hungary Kft. a rendelés teljesítésétől számított öt évig (a Polgári Törvénykönyv által megállapított elévülési időig) kezeli. Amennyiben a Felhasználó a Web shopban rendelést adott le, a rendelés vonatkozásában kiállított számlát a SENTIREE Hungary Kft. a számviteli jogszabályok értelmében nyolc évig köteles megőrizni.
A regisztráció során a fenti adatokat a Felhasználó köteles megadni, az adatok megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) a regisztrációs fiók létrehozása, illetve a Web shopból történő rendelés nem lehetséges.

3. Panasz benyújtásával kapcsolatos adatkezelés

 • név
  • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a SENTIREE Hungary Kft. kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
  • az adatkezelés célja: a Felhasználó azonosítása, illetve az ügyintés során történő kapcsolattartás a Felhasználóval.
 • e-mail cím
  • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a SENTIREE Hungary Kft. panasz kezelési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
  • az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás a Felhasználóval
 • telefonszám
  • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a SENTIREE Hungary Kft. panasz kezelési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
  • az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás a Felhasználóval
 • cím
  • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a SENTIREE Hungary Kft. panasz kezelési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
  • az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás a Felhasználóval.

A fenti adatokat a SENTIREE Hungary Kft.a fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében öt évig köteles megőrizni. A név, e-mail cím és telefonszám megadása nélkül a weboldalon történő ügyintézés és panaszbejelentés nem valósulhat meg.

COOKIE-K

Tájékoztatjuk, hogy a www.sentiree.com weboldalon cookie-kat használunk. A weboldalon használt cookie-k az alábbiak:

Nélkülözhetetlen cookie-k

Azért van szükségünk rájuk, hogy weboldalunk biztonságosan működjön, ezenkívül elengedhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz, funkcióinak igénybevételéhez, és annak rögzítéséhez, hogy a Felhasználó az eszközén milyen beállításokat részesít előnyben a cookie-k használatával kapcsolatban. E cookie-k nélkül bizonyos funkciók nem lennének elérhetők, így a Felhasználó nem tudná igénybe venni a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat.

Funkcionális cookie-k

A funkcionális cookie-k lehetővé teszik a Felhasználó által választott beállítások rögzítését.

Analitikai cookie-k

Ezek a cookie-k kizárólag statisztikai adatokat gyűjtenek, amelyek a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak.

A cookie-k kezelésére vonatkozó beállításokhoz tartozó menüpontokat az alábbi böngészők vonatkozásában a következő linkeken érheti el:

Google Chrome böngésző:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Microsoft Edge böngésző:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Internet Explorer böngésző:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Mozilla Firefox böngésző:
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Opera böngésző:
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData

A Felhasználó jogai

A SENTIREE Hungary Kft. általi adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználó jogosult:

 • tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről (hozzáférési jog);
 • személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • személyes adatainak törlését kérni (elfeledtetéshez való jog);
 • korlátozását kérni adatainak kezelésének;
 • tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen;
 • gyakorolni az adathordozhatósághoz való jogát.

A SENTIREE Hungary Kft. általi adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználó jogosult továbbá:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tenni;
 • jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni;
 • jogainak megsértése esetén kártérítést igényelni.

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása nem érinti továbbá azon adatok körét, amelyet a SENTIREE Hungary Kft. a szerződés teljesítése céljából kezel, illetve azokat az adatokat, amelyeket a SENTIREE Hungary Kft.a jogszabályi rendelkezések értelmében köteles megőrizni.

A SENTIREE Hungary Kft. által alkalmazott technikai és szervezeti biztonsági intézkedések

A SENTIREE Hungary Kft gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, amelyhez a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi, különösen annak érdekében, hogy az adatok védelemben részesüljenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. A technikai és szervezési intézkedéseket a SENTIREE Hungary Kft. rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

A SENTIREE Hungary Kft. minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében. E tekintetben a SENTIREE Hungary Kft. külön is kéri a Felhasználó együttműködését. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, a SENTIREE Hungary Kft. azokat hathavonta felülvizsgálja.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A SENTIREE Hungary Kft. mint adatkezelő elérhetősége

SENTIREE Hungary Korlátozott Felelősségű Társaság

Székhelye: 1037 Budapest Erdőszél köz 10.
Telefonszáma: +36 20 594 83 06
E-mail címe: info@sentiree.com
Cégjegyzékszáma: 01 09 182931
Adószáma: 24797544-2-41

A tárhely szolgáltató neve és elérhetősége:

WEBONIC Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár
Alapítás ideje: 2015.02.23
Adószám: 25138205-2-07
EU-s közösségi adószám: HU2513805
Cégjegyzékszám: 07-09-025725

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefonszáma: +36 1 391 1400
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben a SENTIREE Hungary Kft. általi adatkezelés vonatkozásában bármilyen kérdése, kérelme, illetve panasza lenne, azokat az info@sentiree.com e-mail címre elektronikusan, illetve postai úton a 1037 Budapest Erdőszél köz 10. címre küldheti el.

Üdvözlettel:
A SENTIREE Hungary Kft. csapata

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HATÁLYA: 2020. március 1.

A jelen Adatkezelési Szabályzat az SENTIREE Hungary Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest Erdőszél köz 10, cégjegyzékszáma: 01 09 182931; a továbbiakban: „SENTIREE Hungary Kft.) mint adatkezelővel kapcsolatba került természetes személy személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat határozza az adatvédelem magyarországi és európai uniós jogszabályaival összhangban.

1. A jelen Adatkezelési Szabályzat az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

I. HATÁLY

 • Jelen Adatkezelési Szabályzat személyi hatálya az Érintettre terjed ki.
 • Jelen Adatkezelési Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Érintett minden személyes adatára, amelyet a NEUZER kezel.

II. DEFINÍCIÓK

 • Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt fogalmak a jogszabályokban meghatározott adattartalommal bírnak, kivéve, ha a jelen Adatkezelési Szabályzat kifejezetten eltérően határozza meg azokat.
 • Jelen Adatkezelési Szabályzat alkalmazásában Érintett:
  • a www.sentiree.eu weboldalon hírlevél szolgáltatásra feliratkozó személy;
  • a www.sentiree.eu weboldalon regisztráló, illetve a web shopban rendelést leadó személy;
  • a www.sentiree.eu weboldalon ügyintézést kezdeményező, illetve panaszt előterjesztő személy.

III. HÍRLEVÉLSZOLGÁLTATÁS

1. A hírlevélszolgáltatás igénybevétele során gyűjtött adatok:

1.1. e-mail cím
1.1.1. az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása
1.1.2. az adatkezelés célja: a hírlevél kézbesítési címének meghatározása
A hírlevél szolgáltatásra történő regisztráció során megadott adatokat a SENTIREE Hungary Kft.a regisztráció törléséig (leiratkozásig), illetve addig kezeli, amíg az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja.
A hírlevél szolgáltatás igénybevétele érdekében az e-mail címet az Érintett köteles megadni, annak megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) a hírlevél szolgáltatás nem vehető igénybe.

IV. A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ

1.1. név
1.1.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Web shopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges
1.1.2. az adatkezelés célja: névre szóló levelek küldése az Érintett részére, az Érintett azonosítása, illetve a Web shopban történő rendelés esetén a termék címzettjének meghatározása

1.2. e-mail cím
1.2.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Web shopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges
1.2.2. az adatkezelés célja: az Érintett regisztrációs fiókjának kezelése; az Érintettel való kapcsolattartás a Web shopban történő rendelés esetén

1.3. telefonszám
1.3.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Web shopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges
1.3.2. az adatkezelés célja: az Érintettel való kapcsolattartás, amennyiben az Érintett a Web shopban rendelést ad le

1.4. cím
1.4.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, amennyiben a az Érintett Web shopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges
1.4.2. az adatkezelés célja: a termék szállítási címének meghatározása, amennyiben az Érintett a Web shopban rendelést ad le

1.5. számlázási cím
1.5.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, amennyiben az az Érintett a Web shopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
1.5.2. az adatkezelés célja: a Web shopban történő rendelés esetén a kiállítandó számla tartalmának megállapítása.

1.6. szállítási cím
1.6.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Web shopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
1.6.2. az adatkezelés célja: a Web shopban történő rendelés esetén a termék szállítási címének megállapítása, amennyiben az eltér az az Érintett címétől.

A regisztráció során megadott adatokat a SENTIREE Hungary Kft. a regisztráció törléséig, illetve addig kezeli, amíg az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. Amennyiben az Érintett a Web shopban rendelést ad le, az adatokat a SENTIREE Hungary Kft.a rendelés teljesítésétől számított öt évig (a Polgári Törvénykönyv által megállapított elévülési időig) kezeli. Amennyiben az Érintett a Web shopban rendelést adott le, a rendelés vonatkozásában kiállított számlát a SENTIREE Hungary Kft.a számviteli jogszabályok értelmében nyolc évig köteles megőrizni.
A regisztráció során a fenti adatokat az Érintett köteles megadni, az adatok megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) a regisztrációs fiók létrehozása, illetve a Web shopból történő rendelés nem lehetséges.

V. GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS, PANASZKEZELÉS

1.1. név
1.1.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a SENTIREE Hungary Kft. kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
1.1.2. az adatkezelés célja: az Érintett azonosítása, illetve az ügyintés során történő kapcsolattartás az Érintettel

1.2. e-mail cím
1.2.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a SENTIREE Hungary Kft. kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
1.2.2. az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás az Érintettel

1.3. telefonszám
1.3.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása az SENTIREE Hungary Kft. kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
1.3.2. az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás az Érintettel

1.4. cím
1.4.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a SENTIREE Hungary Kft. kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
1.4.2. az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás az Érintettel.

A fenti adatokat a SENTIREE Hungary Kft. a fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében öt évig köteles megőrizni. A név, e-mail cím és telefonszám megadása nélkül a weboldalon történő ügyintézés és panaszbejelentés nem valósulhat meg.

VI. COOKIE-K

A www.sentiree.eu weboldalon a SENTIREE Hungary Kft.az alábbiakban részletezett kategóriájú cookiekat használ.

Funkcionális cookie-k

A funkcionális cookie-k lehetővé teszik az Érintett által választott beállítások rögzítését.

Analitikai cookie-k

Ezek a cookie-k kizárólag statisztikai adatokat gyűjtenek, amelyek az Érintett azonosítására nem alkalmasak.

Az Érintett a weboldalon történő böngészéssel a cookie-k használatát ráutaló magatartással elfogadja.
A cookie-k kezelésére vonatkozó beállításokhoz tartozó menüpontokat az alábbi böngészők vonatkozásában a következő linkeken érhetőek el:

Google Chrome böngésző:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Microsoft Edge böngésző:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Internet Explorer böngésző:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Mozilla Firefox böngésző:
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Opera böngésző:
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData

VII. AZ ADATOKAT MEGISMERNI JOGOSULTAK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI, ADATFELDOLGOZÓK

Az adatokat megismerni jogosultak köre

Az Érintett III-V. pontokban foglalt adatait a SENTIREE Hungary Kft. azon munkavállalói ismerhetik meg, akik a SENTIREE Hungary Kft. informatikai rendszerét működtetik, illetve akik a szerződés teljesítése, a garanciális ügyintézés, illetve a panaszkezelés során eljárnak.

Adatfeldolgozók
A SENTIREE Hungary Kft. az Érintett adatait a WEBONIC Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár Budai úr 9-11.. adatfeldolgozónak továbbítja, amely a SENTIREE Hungary Kft. részére a www.sentiree.eu weboldal vonatkozásában tárhely-szolgáltatási és web fejlesztési tevékenységet végez.
Amennyiben az Érintett a web shopban rendelést ad le, a SENTIREE Hungary Kft. az Érintett adatait az alábbi adatfeldolgozónak adhatja tovább, amelyek a SENTIREE Hungary Kft. részére kézbesítési szolgáltatásokat nyújtanak:

MKB Bank Nyirt.

Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.;
Cégjegyzékszám: 01-10-040952
Telefonszám: 06-80-333-660
E-mail cím: www.mkb.hu

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Közösségi adószám: HU12369410
E-mail cím: info@gls-hungary.com

VIII. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAI

A tájékoztatáshoz való jog (hozzáférési jog)

Az Érintett jogosult arra, hogy az SENTIREE Hungary Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az SENTIREE Hungary Kft. -től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról

A SENTIREE Hungary Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért a SENTIREE Hungary Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a SENTIREE Hungary Kft. az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

A SENTIREE Hungary Kft. a tájékoztatást csak az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg, amely esetben a SENTIREE Hungary Kft. tájékoztatja az Érintettet a felvilágosítás megtagadásnak okáról, hogy a megtagadásra mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor, továbbá a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a SENTIREE Hungary Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a SENTIREE Hungary Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a SENTIREE Hungary Kft. pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a SENTIREE Hungary Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a SENTIREE Hungary Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az SENTIREE Hungary Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a SENTIREE Hungary Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a SENTIREE Hungary Kft.a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a SENTIREE Hungary Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A bírósághoz fordulás joga

Az Érintett az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogainak sérelme esetén az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban bírósághoz fordulhat.

A kártérítéshez való jog

Amennyiben az Érintettet az adatkezeléssel összefüggésben kár éri, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kártérítést követelhet.

A SENTIREE Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az Érintettől hozzá beérkezett kérelmeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja.

Az Érintett a kérelmeket a SENTIREE Hungary Kft. info@sentiree.com e-mail címére elektronikusan, illetve postai úton a 1037 Budapest Erdőszél köz 10. címre küldheti el.

X. SZERVEZETI ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A SENTIREE Hungary Kft. gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, amelyhez a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi, különösen annak érdekében, hogy az adatok védelemben részesüljenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. A technikai és szervezési intézkedéseket a SENTIREE Hungary Kft. rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.
A SENTIREE Hungary Kft. minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében. E tekintetben a SENTIREE Hungary Kft. külön is kéri az Érintett együttműködését. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon a SENTIREE Hungary Kft. azokat hathavonta felülvizsgálja.

XI. ELÉRHETŐSÉGEK

 • 1. Az adatkezelő

SENTIREE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1037 Budapest Erdőszél köz 10.
telefonszáma: +36 20 594 83 06
e-mail címe: info@sentiree.com
cégjegyzékszáma: 01 09 182931
adószáma: 24797544-2-41

 • 2. Az adatfeldolgozók

MKB Bank Nyirt.

Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.;
Cégjegyzékszám: 01-10-040952
Telefonszám: 06-80-333-660
E-mail cím: www.mkb.hu

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Közösségi adószám: HU12369410
E-mail cím: info@gls-hungary.com

 • 3. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Tel: +36 1 391 1400
Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

XII. TÁJÉKOZTATÁS A www.sentiree.eu WEBOLDAL VONATKOZÁSÁBAN

Az üzemeltető:

SENTIREE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1037 Budapest Erdőszél köz 10.
telefonszáma: +36205948306
e-mail címe: info@sentiree.com
cégjegyzékszáma: 01 09 182931
adószáma: 24797544-2-41

A tárhelyszolgáltató:

Név: WEBONIC Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár Budai út 9-11
Alapítás ideje: 2015.02.23
Adószám: 25138205-2-07
EU-s közösségi adószám: HU2513805
Cégjegyzékszám: 07-09-025725